สุธากัญจน์ (SUTHA)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
3.540
-0.040
(-1.12%)
ปิดตลาด
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์
ช่วงระยะของวัน
3.540
3.640
ช่วง 52 สัปดาห์
3.540
6.593
ปริมาณการซื้อขาย
31,200
เสนอซื้อ/เสนอขาย
3.540 / 3.640
ปิดตลาดครั้งก่อน
3.58
เปิดตลาด
3.56
ช่วงระยะของวัน
3.54-3.64
ช่วง 52 สัปดาห์
3.54-6.593
ปริมาณการซื้อขาย
31,200
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
99,593
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-1.87%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
300,000,000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมี บริษัทฯ ประกอบกิจการในสองประเภทธุรกิจ ธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี ซึ่งรวมถึง แคลเซียมออกไซด์ และแคลเซี่ยมไฮดรอกไซด์หรือปูนขาว และแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งนำไปใช้ในรูปแบบขอองสารตัวเติมเต็ม (filler) และตัวเพิ่มปริมาณ (extender) จำหน่ายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรม โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC), ยาง และฉนวนหุ้มสายไฟ ธุรกิจจัดหา ประกอบ และติดตั้งอุปกรณ์นั้น เกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการสร้างเตาเผาปูนขาว ซึ่งรวมถึงบริการให้คำปรึกษาเรื่องการทดสอบระบบ ธุรกิจอื่น ๆ นั้นรวมถึง ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร อาทิ ปูนขาวใช้ในการเกษตรและแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ถ่านหินและเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งอื่น ๆ อย่างเช่นถ่านหินน้ำมันหรือปิโตรเลียมโค้ก (Petroleum Coke)

อุตสาหกรรม
วัสดุก่อสร้าง
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย