Assicurazioni Generali (GASI)

15.4900
+0.1250(+0.81%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  200,746
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  15.4800/15.4900
 • ช่วงระยะของวัน:
  15.3650 - 15.5100
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ภาพรวมของ GASI

ปิดตลาดครั้งก่อน
15.365
ช่วงระยะของวัน
15.365-15.51
รายรับ
80.32B
เปิดตลาด
15.385
ช่วง 52 สัปดาห์
13.795-21.55
EPS
1.72
ปริมาณการซื้อขาย
200,746
มูลค่าตลาด
24.5B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
1.07
(6.96%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
4,550,061
อัตราส่วน P/E
8.99
Beta
1.13
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-11.06%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,580,397,275
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
09 พ.ย. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Assicurazioni Generali?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ข่าว Assicurazioni Generali SpA

ประวัติบริษัท Assicurazioni Generali SpA

ประวัติบริษัท Assicurazioni Generali SpA

อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
75000
ตลาด
อิตาลี
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :อิตาลี
 • ISIN:IT0000062072

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันที
สรุปซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันที