Assicurazioni Generali (GASI)

มิลาน
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
18.3700
+0.0700
(+0.38%)
ข้อมูลเรียลไทม์
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
18.2850
18.4500
ช่วง 52 สัปดาห์
13.6700
19.2300
ปริมาณการซื้อขาย
419,013
เสนอซื้อ/เสนอขาย
18.3650 / 18.3700
ปิดตลาดครั้งก่อน
18.3
เปิดตลาด
18.365
ช่วงระยะของวัน
18.285-18.45
ช่วง 52 สัปดาห์
13.67-19.23
ปริมาณการซื้อขาย
419,013
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
3,860,427
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
10.01%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,509,120,218
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

13.150
ENI
+0.26%
3.856
BAMI
-0.10%
10.315
LDOF
+1.33%
2.482
EMII
-0.64%

ข่าว Assicurazioni Generali SpA

ประวัติบริษัท Assicurazioni Generali SpA

อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
82061
ตลาด
อิตาลี