General Motors (GM)

นิวยอร์ก
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
32.97
-0.19(-0.57%)
ปิดตลาด
หลังเวลาทำการ
33.11+0.14(+0.42%)
ช่วงระยะของวัน
32.7633.42
ช่วง 52 สัปดาห์
31.1043.63
ปิดตลาดครั้งก่อน
33.16
เปิดตลาด
33.31
ช่วงระยะของวัน
32.76-33.42
ช่วง 52 สัปดาห์
31.1-43.63
ปริมาณการซื้อขาย
13,505,586
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
12,467,469
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
2.74%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,375,905,293
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

93.63
ATVI
+0.10%
168.62
CVX
-1.15%
149.19
AXP
-0.69%
41.13
C
-0.17%
152.81
SNOW
+1.12%

งบกำไรขาดทุน