บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (FSS)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
3.640
-0.040
(-1.09%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
3.620
3.680
ช่วง 52 สัปดาห์
3.220
6.300
ปริมาณการซื้อขาย
816,600
ปิดตลาดครั้งก่อน
3.68
เปิดตลาด
3.68
ช่วงระยะของวัน
3.62-3.68
ช่วง 52 สัปดาห์
3.22-6.3
ปริมาณการซื้อขาย
816,600
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
6,799,692
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-32.59%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
581,403,025
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการด้านหลักทรัพย์ บริษัทฯ ประกอบกิจการนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ซื้อขายหลักทรัพย์ ธนาคารเพื่อการลงทุน การเสนอขายหลักทรัพย์ ผู้แทนขาย ที่ปรึกษาทางการเงิน การยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายอนุพันธ์ ให้บริการทั้งในรูปแบบบัญชีเงินสด บัญชีแคชบาลานซ์ บัญชีเครดิตบาลานซ์ บัญชีสำหรับซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) บัญชีต่างประเทศ และบัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทฯ เปิดดำเนินงานสาขาทั้งในกรุงเทพมหานคร ขอนแก่น สงขลา ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครปฐม เชียงราย และภูเก็ต บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ ACL Securities Company Limited ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
705
ตลาด
ไทย