ปลดล็อคข้อมูลพรีเมียม: ส่วนลดสูงสุดถึง 50% InvestingProรับส่วนลด

FedEx Corp BDR (FDXB34)

B3
สกุลเงิน BRL
การปฏิเสธความรับผิด
1,310.25
-59.43(-4.34%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น FDXB34

กรอบเวลา
Daily
05/24/2024 - 06/24/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
1,310.251,310.251,310.251,310.250.10K-4.16%
1,310.251,310.251,310.251,310.250.10K-4.16%
1,367.191,367.191,367.191,367.190.20K+1.65%
1,367.191,367.191,367.191,367.190.20K+1.65%
1,345.041,350.891,350.891,345.040.10K-0.43%
1,345.041,350.891,350.891,345.040.10K-0.43%
1,350.891,354.211,354.251,350.890.11K-0.23%
1,350.891,354.211,354.251,350.890.11K-0.23%
1,353.941,342.711,353.941,342.710.10K+2.41%
1,353.941,342.711,353.941,342.710.10K+2.41%
1,322.031,307.391,322.031,307.390.11K-0.64%
1,322.031,307.391,322.031,307.390.11K-0.64%
1,330.551,328.401,330.551,328.400.22K-1.23%
1,330.551,328.401,330.551,328.400.22K-1.23%
1,347.081,347.081,347.081,347.080.11K-0.63%
1,347.081,347.081,347.081,347.080.11K-0.63%
1,355.641,345.191,355.641,345.190.11K+4.46%
1,355.641,345.191,355.641,345.190.11K+4.46%
1,297.821,300.001,300.001,297.820.11K-0.14%
1,297.821,300.001,300.001,297.820.11K-0.14%
1,299.701,304.801,304.801,294.360.50K-1.60%
1,299.701,304.801,304.801,294.360.50K-1.60%
1,320.801,320.801,320.801,320.800.20K+3.71%
1,320.801,320.801,320.801,320.800.20K+3.71%
1,273.601,276.001,276.001,273.600.00K-0.27%
1,273.601,276.001,276.001,273.600.00K-0.27%
1,276.991,276.991,276.991,276.990.00%
1,276.991,276.991,276.991,276.990.00%
1,276.991,279.021,279.021,276.990.00K-2.54%
1,276.991,279.021,279.021,276.990.00K-0.29%
สูงสุด:
1,367.19
% เปลี่ยน:
2.31
ค่าเฉลี่ย:
1,321.90
ความแตกต่าง:
93.59
ต่ำสุด:
1,273.60
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย