รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

FedEx (FDX)

บัวโนสไอเรส
สกุลเงิน ARS
การปฏิเสธความรับผิด
28,381.50
-121.50(-0.43%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น FDX

กรอบเวลา
Daily
03/18/2024 - 04/17/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
28,381.5028,277.5028,600.0028,277.501.03K-0.43%
28,381.5028,277.5028,600.0028,277.501.03K-0.43%
28,503.0028,207.5028,931.5028,207.500.09K+1.43%
28,503.0028,207.5028,931.5028,207.500.09K+1.43%
28,100.0028,160.5028,383.5027,937.000.11K-1.44%
28,100.0028,160.5028,383.5027,937.000.11K-1.44%
28,509.5028,336.0028,697.0028,320.500.05K+1.28%
28,509.5028,336.0028,697.0028,320.500.05K+1.28%
28,148.5028,469.5028,469.5027,943.500.32K-1.75%
28,148.5028,469.5028,469.5027,943.500.32K-1.75%
28,650.0028,350.0028,748.0028,299.000.64K+0.34%
28,650.0028,350.0028,748.0028,299.000.64K+0.34%
28,553.0028,757.0028,757.0028,322.500.17K-0.33%
28,553.0028,757.0028,757.0028,322.500.17K-0.33%
28,647.0028,849.5029,000.0028,074.000.15K-1.84%
28,647.0028,849.5029,000.0028,074.000.15K-1.84%
29,184.5029,776.0030,365.0028,984.500.23K-1.95%
29,184.5029,776.0030,365.0028,984.500.23K-1.95%
29,763.5029,903.0030,026.0029,606.500.36K-4.91%
29,763.5029,903.0030,026.0029,606.500.36K-4.91%
31,300.0031,695.0031,731.5030,870.500.24K-1.25%
31,300.0031,695.0031,731.5030,870.500.24K-1.25%
31,695.0031,000.0031,999.5031,000.000.33K+4.15%
31,695.0031,000.0031,999.5031,000.000.33K+11.67%
30,431.0031,200.0031,200.0030,173.500.46K-2.19%
31,111.5031,424.0031,717.0030,900.501.46K+6.71%
29,155.0029,021.0029,155.0028,670.000.47K+2.30%
28,500.0027,920.0028,517.0027,920.000.31K+2.08%
27,918.0027,329.0027,918.0027,264.000.12K+1.79%
27,428.0027,094.5027,428.0027,009.500.16K+0.68%
สูงสุด:
31,999.50
% เปลี่ยน:
4.18
ค่าเฉลี่ย:
29,113.82
ความแตกต่าง:
4,990.00
ต่ำสุด:
27,009.50
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย