FedEx (FDX)

11,021.50
+298.50(+2.78%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    82
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    10,960.00/11,021.50
  • ช่วงระยะของวัน:
    10,857.00 - 10,994.00

ราคาย้อนหลัง หุ้น FDX

กรอบเวลา:
รายวัน
11,021.5010,905.0011,021.5010,857.000.08K+2.78%
10,723.0010,500.0010,780.5010,500.000.26K+0.29%
10,691.5010,650.0010,751.0010,650.000.59K-2.76%
10,995.0011,177.0011,203.0010,974.500.49K-3.13%
11,350.0011,000.0011,350.0011,000.000.01K+2.96%
11,024.0011,143.5011,143.5010,923.500.06K-1.73%
11,218.0011,389.5011,389.5011,149.000.05K-0.73%
11,301.0011,476.5011,476.5011,222.000.53K-0.56%
11,364.5011,380.0011,380.0011,284.000.06K-0.89%
11,467.0011,106.0011,474.5011,106.000.39K+4.99%
10,922.5010,732.0010,922.5010,669.000.33K+1.78%
10,731.0010,489.0010,780.0010,489.000.06K+2.30%
10,489.5010,441.0010,501.0010,424.000.12K+0.23%
10,465.0010,171.0010,465.0010,171.000.03K+2.90%
10,170.5010,199.0010,200.0010,139.000.14K0.00%
10,170.5010,214.0010,236.0010,112.000.04K-1.98%
10,375.5010,436.5010,516.0010,371.500.54K-1.39%
10,522.0010,484.5010,564.5010,467.000.71K+0.18%
10,503.0010,226.0010,503.0010,226.000.04K+2.84%
10,213.0010,253.0010,253.0010,104.000.05K-0.95%
สูงสุด: 11,476.50ต่ำสุด: 10,104.00ความแตกต่าง: 1,372.50ค่าเฉลี่ย: 10,785.90% เปลี่ยน: 6.90