บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง DRC (ETEmn)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
1.15
-0.06(-4.96%)
ปิดตลาด
ปริมาณซื้อขายที่ผิดปกติสำหรับวันนี้
ช่วงระยะของวัน
1.121.40
ช่วง 52 สัปดาห์
0.771.55
เสนอซื้อ/เสนอขาย
1.14 / 1.15
ปิดตลาดครั้งก่อน
1.21
เปิดตลาด
1.34
ช่วงระยะของวัน
1.12-1.4
ช่วง 52 สัปดาห์
0.77-1.55
ปริมาณการซื้อขาย
43,392,800
ปริมาณเฉลี่ย (3
2,867,779
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-4.96%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
560,000,000
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ ETEmn วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) DRC

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบกิจการใน 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและการกระจายไฟฟ้า ธุรกิจบริการบริหารจัดการครอบคลุมถึงการบริหารจัดการบุคลากร ระบบงานธุรกิจ และรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมให้บริการที่หลากหลายซึ่งรวมถึงวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและการกระจายไฟฟ้าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานทดแทนโดยส่วนใหญ่มาจากโรงงานพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ บริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึง บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัดซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรและการจัดการบุคลากร และบริษัท ไทย สปีดี้ เมเนจเมนท์ จำกัดซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่ารถยนต์

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
5605
ตลาด
ไทย