ดิจิทัล เทเลคอม (DIFu)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
12.90
+0.10
(+0.78%)
ปิดตลาด
ผลลัพธ์กำไรที่คาดหวังสำหรับวันนี้
ช่วงระยะของวัน
12.70
13.00
ช่วง 52 สัปดาห์
12.40
14.30
ปริมาณการซื้อขาย
9,188,600
ปิดตลาดครั้งก่อน
12.8
เปิดตลาด
12.8
ช่วงระยะของวัน
12.7-13
ช่วง 52 สัปดาห์
12.4-14.3
ปริมาณการซื้อขาย
9,188,600
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
10,369,597
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-9.86%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
10,631,653,745
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ข่าว กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

บทวิเคราะห์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

ประวัติบริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล ก่อหน้านี้รู้จักกันในชื่อ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท เป็นกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินประเภทโครงสร้างพื้นฐานของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาทิ เสาส่งสัญญาณ ระบบเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณ ระบบบอร์ดแบรนด์ และอื่น ๆ การลงทุนของกองทุนฯ แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มหลัก คือ ทรัพย์สินถาวรที่สร้างรายได้ประเภท Passive Asset ได้แก่ เสาส่งสัญญาณและสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ฯลฯ กับทรัพย์สินเพื่อการลงทุนหรือ Active Asset ได้แก่ อุปกรณ์ส่งและรับสัญญาณที่ติดตั้งอยู่บนเสาส่งสัญญาณ กองทุนฯ บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนคือ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

อุตสาหกรรม
บริการโทรคมนาคม
ภาคส่วน
เทคโนโลยี
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย