Danone PK (DANOY)

OTC
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
11.08
+0.16(+1.47%)
ปิดตลาด
หลังเวลาทำการ
11.09+0.01(+0.09%)
ปริมาณซื้อขายที่ผิดปกติสำหรับวันนี้
ช่วงระยะของวัน
11.0111.12
ช่วง 52 สัปดาห์
9.0513.48
ปิดตลาดครั้งก่อน
10.92
เปิดตลาด
11.09
ช่วงระยะของวัน
11.01-11.12
ช่วง 52 สัปดาห์
9.05-13.48
ปริมาณการซื้อขาย
1,277,746
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
417,536
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
17.75%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
641,543,127
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

10.76
SUZ
+0.70%
11.28
BASFY
+0.62%
124.430
HTHIY
-3.89%
30.0800
ADRNY
+0.07%

งบกำไรขาดทุน