Dalata Hotel (DHG)

ไอร์แลนด์
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
4.255
-0.010
(-0.23%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
4.200
4.360
ช่วง 52 สัปดาห์
2.735
4.650
ปริมาณการซื้อขาย
279,121
เสนอซื้อ/เสนอขาย
6.040 / 6.060
ปิดตลาดครั้งก่อน
4.265
เปิดตลาด
4.36
ช่วงระยะของวัน
4.2-4.36
ช่วง 52 สัปดาห์
2.735-4.65
ปริมาณการซื้อขาย
279,121
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
580,509
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
0.12%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
223,168,198
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที