ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ (CPT)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.71
-0.01(-1.39%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น CPT

กรอบเวลา
Daily
08/24/2023 - 09/24/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
0.710.710.720.70158.00K-1.39%
0.720.720.720.70246.20K0.00%
0.720.720.730.70568.70K-1.37%
0.730.740.750.721.91M-1.35%
0.740.720.750.722.49M+2.78%
0.720.710.720.69255.10K0.00%
0.720.720.720.7033.00K0.00%
0.720.710.720.7120.50K0.00%
0.720.720.730.71146.30K-1.37%
0.730.720.730.70355.20K+1.39%
0.720.720.730.71499.50K0.00%
0.720.720.730.71322.00K-1.37%
0.730.720.730.72174.70K+1.39%
0.720.720.730.71264.60K0.00%
0.720.720.730.70175.40K-1.37%
0.730.730.730.70298.80K0.00%
0.730.730.730.7272.70K0.00%
0.730.740.740.72416.50K-1.35%
0.740.730.740.72282.80K+1.37%
0.730.750.760.72950.60K-2.67%
0.750.730.750.71549.50K+1.35%
0.740.730.740.70840.60K0.00%
สูงสุด
0.76
% เปลี่ยน
-4.05
ค่าเฉลี่ย
0.73
ความแตกต่าง
0.07
ต่ำสุด
0.69