บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOKm)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.43
+0.01
(+2.38%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
0.42
0.43
ช่วง 52 สัปดาห์
0.39
0.70
ปริมาณการซื้อขาย
257,400
เสนอซื้อ/เสนอขาย
0.42 / 0.43
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.42
เปิดตลาด
0.42
ช่วงระยะของวัน
0.42-0.43
ช่วง 52 สัปดาห์
0.39-0.7
ปริมาณการซื้อขาย
257,400
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
11,139,590
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-38.24%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
9,315,208,558
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ข่าว บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด

บทวิเคราะห์ บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด

ประวัติบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการลงทุนและธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทุน บริษัทฯ ให้คำปรึกษาอย่างเป็นส่วนตัวให้แก่ลูกค้าทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินงานของบริษัทฯ มุ่งเน้นในหลายประเภท ซึ่งได้แก่การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ และที่ปรึกษาทางการเงิน นายหน้าและที่ปรึกษาและด้านอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการเงินทุนในต่างประเทศ และการดำเนินการลงทุน และยังให้บริการเป็นนายหน้าค้าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนให้บริการคำปรึกษาผ่านบริษัท บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ความเป็นพันธมิตรธุรกิจกับ บริษัทบินสแวงเกอร์ สหรัฐฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท บรุ๊คเคอร์ บิสเนส โซลูชัน จำกัด, บริษัท บรุ๊คเคอร์ แคปปิตอล จำกัด, บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอร์เปอเรท แอดไวซอรี่ จำกัด และบริษัท บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย