Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)

61.77
-1.20(-1.91%)
หลังเวลาทำการ
61.81
+0.03(+0.06%)
- ข้อมูลล่าช้า
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    31,865
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    61.75 - 63.06
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ภาพรวมของ CMWAY

ปิดตลาดครั้งก่อน
62.97
ช่วงระยะของวัน
61.75-63.06
รายรับ
6.55B
เปิดตลาด
61.99
ช่วง 52 สัปดาห์
58.14-82.19
EPS
6.25
ปริมาณการซื้อขาย
31,865
มูลค่าตลาด
113.66B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
2.6358
(4.27%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
73,507
อัตราส่วน P/E
17.45
Beta
0.825
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-18.33%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,694,685,303
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Commonwealth Bank of Australia PK?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ข่าว Commonwealth Bank of Australia PK

ประวัติบริษัท Commonwealth Bank of Australia PK

ประวัติบริษัท Commonwealth Bank of Australia PK

อุตสาหกรรม
ธนาคาร
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
47532

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายขายขายขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อขายทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้ขายทันที