กองทุน บีทีเอส (BTSGIFu)

ไทย
4.30
-0.02(-0.46%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  995,800
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  4.28/4.30
 • ช่วงระยะของวัน:
  4.28 - 4.32
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH4447010000

ภาพรวมของ BTSGIFu

ปิดตลาดครั้งก่อน
4.32
ช่วงระยะของวัน
4.28-4.32
รายรับ
945.03M
เปิดตลาด
4.32
ช่วง 52 สัปดาห์
3.76-5.05
EPS
-0.89
ปริมาณการซื้อขาย
995,800
มูลค่าตลาด
24.77B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.151
(3.50%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,631,464
อัตราส่วน P/E
-
Beta
0.67
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-13.25%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
5,788,000,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
16 ส.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร กองทุน บีทีเอส ?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

บทวิเคราะห์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

ประวัติบริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

ประวัติบริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

อุตสาหกรรม
ตลาดทุน
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (บีทีเอสจีไอเอฟ) เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประเภทกองทุนปิดในประเทศไทยที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยทรัพย์สินขั้นต้นของกองทุนคือรายได้จากการดำเนินกิจการของรถไฟฟ้าบีทีเอส ประกอบไปด้วยรถไฟฟ้าสีเขียวสองสาย จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และอีกสายจากสถานีสะพานตากสินถึงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ โดยกองทุนอาจประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้และคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนหลักของกองทุน ธุรกิจเหล่านี้อาจประกอบไปด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และ/หรือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากวิธีการอื่นซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด และทรัสตีคือบริษัท ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อซื้อทันทีขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อขายขายทันทีซื้อทันทีขายทันที
สรุปซื้อทันทีถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ซื้อทันทีขายทันที