บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
7.40
-0.10(-1.33%)
ข้อมูลล่าช้า

ราคาย้อนหลัง หุ้น BTS

กรอบเวลา
Daily
09/04/2023 - 10/02/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
7.407.507.507.3516.07M-1.33%
7.507.507.507.3520.64M+1.35%
7.407.457.507.2539.32M-1.33%
7.507.557.607.4525.09M-0.66%
7.557.357.607.3064.02M+1.34%
7.457.307.457.2042.23M+2.05%
7.307.207.307.1512.71M+0.69%
7.257.157.257.1032.83M+1.40%
7.157.307.307.1023.00M-2.05%
7.307.307.357.2027.17M0.00%
7.307.157.407.1043.77M+2.10%
7.157.207.257.1520.70M0.00%
7.157.257.307.1520.11M-0.69%
7.207.307.307.1020.34M-0.69%
7.257.207.257.1514.44M+0.69%
7.207.157.207.109.83M+0.70%
7.157.157.257.157.68M0.00%
7.157.157.257.1013.29M0.00%
7.157.207.207.1017.75M0.00%
7.157.207.257.1529.16M-1.38%
7.257.307.357.2013.24M-0.68%
สูงสุด
7.60
% เปลี่ยน
1.37
ค่าเฉลี่ย
7.28
ความแตกต่าง
0.50
ต่ำสุด
7.10