Bank of America Corp BDR (BOAC34)

เซาเปาโล
สกุลเงิน BRL
การปฏิเสธความรับผิด
34.26
-0.31
(-0.90%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
34.00
34.73
ช่วง 52 สัปดาห์
33.06
51.48
ปริมาณการซื้อขาย
8,706
เสนอซื้อ/เสนอขาย
34.09 / 34.26

ข่าว BOAC34