Bank of America CDS 5 ปี USD (BAC5YUSAX=R)

นิวยอร์ก
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
87.08
+1.98
(+2.33%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
87.08
87.08
ช่วง 52 สัปดาห์
64.05
124.81
ปริมาณการซื้อขาย
0

ภาพรวมของ BAC5YUSAX=R