อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIFu)

ไทย
0.68
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  822,400
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.68/0.69
 • ช่วงระยะของวัน:
  0.68 - 0.69
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้แตะระดับต่ำสุดของราคาหุ้นที่เคยเทรดในช่วงปีที่ผ่านมา (ระยะ 52 สัปดาห์) นี่เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของหุ้นและพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต

1 / 2

ภาพรวมของ ABPIFu

ปิดตลาดครั้งก่อน
0.68
ช่วงระยะของวัน
0.68-0.69
รายรับ
-47,720,000
เปิดตลาด
0.68
ช่วง 52 สัปดาห์
0.68-1.56
EPS
-0.2
ปริมาณการซื้อขาย
822,400
มูลค่าตลาด
408M
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
1.234
(181.47%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
460,255
อัตราส่วน P/E
-
Beta
0.22
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-55.09%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
600,000,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร อมตะ บี.กริม เพาเวอร์?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

บทวิเคราะห์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

ประวัติบริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

ประวัติบริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

อุตสาหกรรม
ตลาดทุน
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH4745010009

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานแบบปิดในประเทศไทย ซึ่งกองทุนรวมนี้จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า แต่เดิม กองทุนรวมมีการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับ บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (บี.กริม 1) และบริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด (บี.กริม 2) อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมสามารถที่จะลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ผู้จัดการกองทุนคือ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และผู้ดูแลผลประโยชน์คือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ถือหุ้นไว้ขายขายขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
 • ราคาต่ำลงต่ำลง คงหมดปัจจัยที่น่าสนใจให้นักลงทุน ดีนะไม่ถือเยอะ ถือพอให้ตื่นเต้น
  0