😎 มหกรรมลดราคา Summer Sale Exclusive - ลดสูงสุดถึง 50% สำหรับฟีเจอร์การคัดเลือกหุ้นโดย AI จาก InvestingProรับส่วนลด

อัคคีปราการ (AKPm)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.630
0.000(0.00%)
ปิดตลาด
AKPmคะแนน
บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม
มีเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล
ราคายุติธรรม
ช่วงระยะของวัน
0.6200.640
ช่วง 52 สัปดาห์
0.5901.400
เสนอซื้อ/เสนอขาย
0.63 / 0.64
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.63
เปิดตลาด
0.63
ช่วงระยะของวัน
0.62-0.64
ช่วง 52 สัปดาห์
0.59-1.4
ปริมาณการซื้อขาย
829,300
ปริมาณเฉลี่ย (3
562,903
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-48.36%
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
มูลค่ายุติธรรมอัพไซด์
ปลดล็อก
AKPmคะแนนpro icon
สุขภาพของบริษัท
pro lockปลดล็อก
มูลค่ายุติธรรม
pro lockปลดล็อกราคา
ราคายุติธรรมpro lock
ขาขึ้น (upside)pro lock
ความรู้สึกของนักวิเคราะห์
ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูล
ค่าความเชื่อมั่นของสมาชิก
ตลาดหมี
ตลาดกระทิง
ProTips
ผลตอบแทนสูงของผู้ถือหุ้น

ประวัติบริษัท อัคคีปราการ จำกัด

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม บริษัทฯ ให้บริการระบบเตาเผาขยะอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln), ส่วนเผาไหม้ที่สอง (Secondary Combustion Chamber), หอลดอุณหภูมิ (Partial Quench Tower), ระบบฉีดปูนขาวและถ่านกัมมันต์ (Dry Lime & Activated Carbon Injection System), ถุงกรอง (Bag Filter House), ระบบกำจัดสารประกอบไนโตรเจน (Selective Catalytic Reduction) และอื่น ๆ บริษัทฯ ยังให้บริการระบบฟอกอากาศ ระบบติดตามตรวจสอบแบบต่อเนื่อง ระบบปรับปรุงคุณภาพของเสียอันตราย การขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย และการตรวจวิเคราะห์ของเสียที่เป็นอันตรายทางห้องปฏิบัติการ บริษัทฯ ดำเนินการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอำนวยความสะดวกในด้านการกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทที่เป็นของเหลว ของแข็ง ตลอดจนขยะติดเชื้อ และขยะอันตรายจากชุมชน

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
212
ตลาด
ไทย
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย