Mega Matrix (MTMT)

1.200
+0.010(+0.84%)
หลังเวลาทำการ
1.230
+0.030(+2.50%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    20,727
  • ช่วงระยะของวัน:
    1.150 - 1.300
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    1.150 - 23.000

ภาพรวมของ MTMT

ปิดตลาดครั้งก่อน
1.19
ช่วงระยะของวัน
1.15-1.3
รายรับ
6.3M
เปิดตลาด
1.3
ช่วง 52 สัปดาห์
1.15-23
EPS
-0.05
ปริมาณการซื้อขาย
20,727
มูลค่าตลาด
26.5M
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.6468
(10.78%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
252,252
อัตราส่วน P/E
-
Beta
3.94
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-29.96%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
22,084,055
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
15 พ.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Mega Matrix?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท Mega Matrix Corp

ประวัติบริษัท Mega Matrix Corp

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคถือหุ้นไว้ขายขายขายทันทีขายทันที
สรุปถือหุ้นไว้ขายขายขายทันทีขายทันที