หุ้นปันผลยอดนิยม

หุ้นปันผลยอดนิยมในรายการนี้ได้คัดมาโดยอิงจากหลายปัจจัยที่ทำให้หุ้นเหล่านี้กลายเป็นหุ้นสร้างรายได้งามและเชื่อถือได้ ในจำนวนปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ผลตอบแทนเงินปันผล อัตราผลตอบแทนที่น่าเชื่อถือได้พร้อมทั้งการจ่ายเงินแบบติดต่อกัน อัตราการเติบโตของเงินปันผลที่ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และนัยสำคัญโดยทั่วไปในตลาด หากคุณกำลังมองหาหุ้นปันผลยอดนิยม ให้ดูรายชื่อหุ้นด้านล่างนี้
285.53
-1.26-0.44
145.14
-1.36-0.93
154.36
-1.04-0.67
53.86
-0.83-1.52
91.30
+0.18+0.20
16.93
-0.17-0.97
229.27
-0.72-0.31
99.54
+1.12+1.14
158.55
+1.76+1.12
144.32
+1.90+1.33
103.74
-0.14-0.13
28.78
+0.15+0.52
165.68
-1.78-1.06
48.38
+0.12+0.25
38.24
-0.41-1.05
157.03
-0.65-0.41
143.58
-0.11-0.08
102.80
+0.19+0.19
31.38
-0.47-1.48
103.32
+0.04+0.04
132.97
-1.31-0.98
135.17
-0.02-0.01
104.51
+0.46+0.44
119.94
-1.55-1.28
92.89
-0.26-0.27
59.70
-0.15-0.26
92.94
-1.21-1.29
74.16
+0.38+0.52
259.43
+2.02+0.78
58.60
-0.14-0.24
106.84
+0.46+0.43
79.34
-0.21-0.26
23.16
+0.25+1.09
207.66
-0.64-0.31
415.44
-1.94-0.46
232.32
-1.22-0.52
804.33
-3.07-0.38
73.82
-0.36-0.49
99.14
+0.13+0.13
249.65
+2.08+0.84
89.53
+0.81+0.91
77.15
-0.47-0.61
162.04
-1.18-0.72
149.28
+1.31+0.89