Abbott Labs (ABT)

97.07
-1.39(-1.41%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    2,934,332
  • ช่วงระยะของวัน:
    97.00 - 98.24
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    93.25 - 124.36

ภาพรวมของ ABT

ปิดตลาดครั้งก่อน
98.46
ช่วงระยะของวัน
97-98.24
รายรับ
43.65B
เปิดตลาด
98.22
ช่วง 52 สัปดาห์
93.25-124.36
EPS
3.94
ปริมาณการซื้อขาย
2,934,332
มูลค่าตลาด
168.74B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
2.04
(2.08%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
4,984,233
อัตราส่วน P/E
24.66
Beta
0.655
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-17.23%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,737,946,233
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
Apr 18, 2023
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Abbott Labs?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ประวัติบริษัท Abbott Laboratories

ประวัติบริษัท Abbott Laboratories

ราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย124.74 (+28.48% ขาขึ้น (upside))
สูงสุด144.00
ต่ำสุด107.00
ราคา97.09
จำนวนของนักวิเคราะห์19
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ซื้อ
ความคิดเห็นนักวิเคราะห์

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที