ADP (ADP)

แนสแด็ก
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
232.94
+3.02(+1.31%)
ปิดตลาด
หลังเวลาทำการ
233.57+0.63(+0.27%)
ช่วงระยะของวัน
229.23233.31
ช่วง 52 สัปดาห์
201.46274.92
ปิดตลาดครั้งก่อน
229.92
เปิดตลาด
229.64
ช่วงระยะของวัน
229.23-233.31
ช่วง 52 สัปดาห์
201.46-274.92
ปริมาณการซื้อขาย
1,142,298
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,563,069
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-13.07%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
411,304,782
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

326.87
AON
-0.49%
483.14
ELV
+0.76%
130.84
DHI
+2.48%
79.98
MDT
+0.90%
100.40
NVO
-1.41%
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ ADP วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ