INR/ZAR - รูปีอินเดีย แรนสหภาพแอฟริกาใต้

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
0.2219
-0.0023(-1.01%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  0.2241
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.2218/0.2220
 • ช่วงระยะของวัน:
  0.2217 - 0.2234
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:รูปีอินเดีย
 • ที่สอง:แรนสหภาพแอฟริกาใต้

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน INR/ZAR

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร INR/ZAR?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน