INR/HUF - รูปีอินเดีย โฟรินท์ฮังการี

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
4.1542
+0.0018(+0.04%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  4.1524
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  4.1518/4.1566
 • ช่วงระยะของวัน:
  4.1446 - 4.1643
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:รูปีอินเดีย
 • ที่สอง:โฟรินท์ฮังการี

ภาพรวมคู่สกุลเงิน INR/HUF

ปิดตลาดครั้งก่อน
4.1524
เสนอซื้อ
4.1518
ช่วงระยะของวัน
4.1446-4.1643
เปิดตลาด
4.1524
เสนอขาย
4.1566
ช่วง 52 สัปดาห์
4.0982-5.4713
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-13.1%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร INR/HUF?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อทันทีซื้อถือหุ้นไว้ขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีซื้อทันทีซื้อขายทันทีขายทันที
สรุปถือหุ้นไว้ซื้อทันทีถือหุ้นไว้ขายทันทีขายทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Harami Cross1D
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Three Black Crows1M
6ธ.ค.22
Three Outside Down Bearish1W
10Mar 26, 2023
Doji Star Bearish1M
10ส.ค.22

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน6.50%
ผู้ว่าการธนาคารกลางShri Shaktikanta Das
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน13.00%
ประธานบริษัทGyorgy Matolcsy

นักสำรวจสกุลเงิน