ข้าวสาลีของสหรัฐฯ

CME
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
625.75
+9.00
(+1.46%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
611.25
629.00
ช่วง 52 สัปดาห์
573.25
1,093.50
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-42.52%
วันชำระราคา
07/14/2023
เดือน
ก.ค. 23
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ
0.0025
ขนาดของสัญญา
5,000 Bushels
มูลค่าของช่วงราคา
-
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ชื่อย่อหลักๆ
ZW (W)
วันชำระราคา
07/14/2023
มูลค่าจุด
1 = $50
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าเกษตร

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลี US