ก๊าซธรรมชาติ

ICE
สกุลเงิน GBP
การปฏิเสธความรับผิด
103.90
+0.65
(+0.63%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
103.10
103.90
ช่วง 52 สัปดาห์
103.10
743.10
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-43.27%
วันชำระราคา
03/27/2024
เดือน
_short_s-2 24
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ
0.001
ขนาดของสัญญา
10,000 MMBtu
มูลค่าของช่วงราคา
-
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ชื่อย่อหลักๆ
NG
วันชำระราคา
03/27/2024
มูลค่าจุด
1 = $10000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าพลังงาน

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติ