ก๊าซธรรมชาติ

CME
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
2.332
+0.055
(+2.42%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
2.263
2.360
ช่วง 52 สัปดาห์
2.251
10.040
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-73.52%
วันชำระราคา
08/29/2023
เดือน
ก.ย. 23
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ
0.001
ขนาดของสัญญา
10,000 MMBtu
มูลค่าของช่วงราคา
-
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ชื่อย่อหลักๆ
NG
วันชำระราคา
08/29/2023
มูลค่าจุด
1 = $10000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าพลังงาน

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติ