ก๊าซธรรมชาติ

CME
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
2.626
-0.013(-0.49%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
2.6162.663
ช่วง 52 สัปดาห์
1.9447.604
ปิดตลาดครั้งก่อน
2.639
เปิดตลาด
2.638
ช่วงระยะของวัน
2.616-2.663
ช่วง 52 สัปดาห์
1.944-7.604
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-61.26%
เดือน
ต.ค. 23
ขนาดของสัญญา
10,000 MMBtu
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าพลังงาน

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

23.163
SI
-0.95%
17.93
VX
+2.47%