ก๊าซธรรมชาติ

เอ็มซีเอ็กซ์
สกุลเงิน INR
การปฏิเสธความรับผิด
192.00
+5.70
(+3.06%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
186.50
194.00
ช่วง 52 สัปดาห์
160.50
801.00
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-74.35%
วันชำระราคา
06/27/2023
เดือน
มิ.ย. 23
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ
0.1
ขนาดของสัญญา
1,250 ล้านบีทียู
มูลค่าของช่วงราคา
125
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ชื่อย่อหลักๆ
MNG
วันชำระราคา
06/27/2023
มูลค่าจุด
1 = ₹1250
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าพลังงาน
หน่วย:1 ล้านบีทียู

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติ