ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0

เปิด 10 หุ้น SETHD ซิ่งแรงที่สุดในตาราง! 

th.investing.com/analysis/article-200435874
เปิด 10 หุ้น SETHD ซิ่งแรงที่สุดในตาราง! 
โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า   |  Mar 29, 2021 10:53
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 
 
BBL
-0.90%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
HANA
0.00%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
IVL
+1.90%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
KBANK
-0.78%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
KKP
+0.45%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
PTT
0.00%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า หุ้น SETHD เป็นหุ้นปันผลสูง (High Dividend) ที่จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเกิดจากการจัดอันดับทั้งหมด 30 อันดับโดยเงื่อนไขของตลาดหุ้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสภาพคล่องสูงในการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นหุ้นอีกหนึ่งกลุ่มที่นักลงทุนต่างให้ความสนใจ และในวันนี้อิป้าได้ไปสำรวจดูว่า ใน 30 ตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้มีตัวไหนบ้างที่ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา (เทียบจากเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มสูงสุด)

1.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (BK:HANA)อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.53%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 39.75 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 56.25 บาท เพิ่มขึ้น 16.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น +41.50% เหลืออัพไซด์ 6.66% (ราคาเป้าหมาย 60.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ 4.55% ปี 63 อยู่ที่ 15.22% และ YTD อยู่ที่ 41.51%

2.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (BK:KBANK)) อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.71%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 113.00 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 146.50 บาท เพิ่มขึ้น 33.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น +29.20% เหลืออัพไซด์ 6.48% (ราคาเป้าหมาย 156.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -18.38% ปี 63 อยู่ที่ -25.17% และ YTD อยู่ที่ 29.65%

3.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (BK:SCB) อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.05%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 87.50 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 111.50 บาท เพิ่มขึ้น 24.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น +27.42% เกินอัพไซด์ไปแล้ว 5.82% (ราคาเป้าหมาย 105.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -8.61% ปี 63 อยู่ที่ -28.28% และ YTD อยู่ที่ 27.43%

4.อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (BK:IVL)) อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.55%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 37.00 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 45.25 บาท เพิ่มขึ้น 8.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น +22.29% เกินอัพไซด์ 3.86% (ราคาเป้าหมาย 43.50 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -35.48% ปี 63 อยู่ที่ -25.17% และ YTD อยู่ที่ 22.30%

5.ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (BK:KKP) อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.70%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 51.75 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 61.00 บาท เพิ่มขึ้น 9.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น +17.87% เหลืออัพไซด์ 6.55% (ราคาเป้าหมาย 65.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -0.38% ปี 63 อยู่ที่ -21.59% และ YTD อยู่ที่ 17.87%

6.ไทยออยล์ จำกัด (BK:TOP) อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.15%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 52.00 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 61.00 บาท เพิ่มขึ้น 9.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น +17.30% เหลืออัพไซด์ 9.83% (ราคาเป้าหมาย 67.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ 5.28% ปี 63 อยู่ที่ -25.45% และ YTD อยู่ที่ 17.31%

7.PTTEP (บมจ.ปตท. (BK:PTT) สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) อัตราเงินปันผลตอบแทน 5.26%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 98.25 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 113.50 บาท เพิ่มขึ้น 15.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น +15.52% เหลืออัพไซด์ 8.37% (ราคาเป้าหมาย 123.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ 9.69% ปี 63 อยู่ที่ -21.08% และ YTD อยู่ที่ 15.52%

8.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (BK:TISCO) อัตราเงินปันผลตอบแทน 6.49%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 88.50 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 97.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น +9.60% เหลืออัพไซด์ 7.21% (ราคาเป้าหมาย 104.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ 26.84% ปี 63 อยู่ที่ -10.83% และ YTD อยู่ที่ 9.60%

9.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (BK:PTTGC)อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.58%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 58.50 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 63.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น +7.69% เหลืออัพไซด์ 19.04% (ราคาเป้าหมาย 75.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -20.00% ปี 63 อยู่ที่ 2.63% และ YTD อยู่ที่ 7.69%

10.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (BK:BBL)อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.99%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 118.50 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 125.50 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น +5.90% เหลืออัพไซด์ 18.72% (ราคาเป้าหมาย 149.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -21.18% ปี 63 อยู่ที่ -25.94% และ YTD อยู่ที่ 5.91%

อย่างไรก็ตามทั้ง 10 ตัวในกลุ่ม SETHD มีอยู่ 8 ตัวที่ยังมีอัพไซด์ มีเพียง 2 ตัวที่ทะลุอัพไซด์ไปแล้วนั้นคือ SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) และ IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) นะคะ...วันนี้ไปล่ะค่ะ...บ๊ายยยย

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

เปิด 10 หุ้น SETHD ซิ่งแรงที่สุดในตาราง! 
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ณัฐชาต เมฆมาสิน
รวมประเด็นไฮไลท์จากการประชุม FOMC เมื่อคืนนี้ โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Sep 21, 2023

The danger of complacency • FOMC: ไฮไลท์จากการประชุม FOMC เมื่อคืนนี้ที่สําคัญได้แก่ 1) Fed คงดอกเบี้ยตามคาดที่ระดับ 5.25-5.50% 2) ค่ากลางและค่า Mode ของ Dot plots...

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
ดูFed คงดอกเบี้ย ... สัปดาห์หน้ารอดู กนง.  โดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - Sep 21, 2023

Fed คง อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 5.5% ตามคาด พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP Growth ปี 2566 เป็น 2.1% ส่วนทิศทางดอกเบี้ยในระยะต่อไปคาดถูกตรึง ไว้ที่ระดับสูงจนถึงกลางปีหน้า สำหรับบ้านเรา...

เบญจพล สุทธิ์วนิช
คาด SET ยัง Sideway ลุ้นฟื้นตัวช่วงสั้น หลังเฟดประชุม โดย เบญจพล สุทธิ์วนิช - Jun 15, 2022

Investment Ideas: SET แกว่งตัวในกรอบแคบ เพื่อรอผลประชุมเฟดค่ําวันนี้ - SET วานนี้ปิดที่ระดับ 1,603,03 จุด เพิ่มขึ้น 2.97 จุด (+0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 63,139.45 ล้านบาท (สูงสุด...

เปิด 10 หุ้น SETHD ซิ่งแรงที่สุดในตาราง! 

แสดงความคิดเห็น

เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
ความคิดเห็น (2)
Phunnamphetch Samsen
Phunnamphetch Samsen Mar 29, 2021 13:42
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
คอมเม้นท์นี้ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
Ungkana Boonsombat
Ungkana Boonsombat Mar 29, 2021 11:00
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
คอมเม้นท์นี้ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล