ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิด 10 หุ้น SETHD ซิ่งแรงที่สุดในตาราง! 

th.investing.com/analysis/article-200435874
เปิด 10 หุ้น SETHD ซิ่งแรงที่สุดในตาราง! 
โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า   |  Mar 29, 2021 10:53
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า หุ้น SETHD เป็นหุ้นปันผลสูง (High Dividend) ที่จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเกิดจากการจัดอันดับทั้งหมด 30 อันดับโดยเงื่อนไขของตลาดหุ้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสภาพคล่องสูงในการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นหุ้นอีกหนึ่งกลุ่มที่นักลงทุนต่างให้ความสนใจ และในวันนี้อิป้าได้ไปสำรวจดูว่า ใน 30 ตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้มีตัวไหนบ้างที่ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา (เทียบจากเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มสูงสุด)

1.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (BK:HANA)อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.53%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 39.75 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 56.25 บาท เพิ่มขึ้น 16.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น +41.50% เหลืออัพไซด์ 6.66% (ราคาเป้าหมาย 60.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ 4.55% ปี 63 อยู่ที่ 15.22% และ YTD อยู่ที่ 41.51%

2.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (BK:KBANK)) อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.71%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 113.00 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 146.50 บาท เพิ่มขึ้น 33.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น +29.20% เหลืออัพไซด์ 6.48% (ราคาเป้าหมาย 156.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -18.38% ปี 63 อยู่ที่ -25.17% และ YTD อยู่ที่ 29.65%

3.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (BK:SCB) อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.05%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 87.50 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 111.50 บาท เพิ่มขึ้น 24.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น +27.42% เกินอัพไซด์ไปแล้ว 5.82% (ราคาเป้าหมาย 105.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -8.61% ปี 63 อยู่ที่ -28.28% และ YTD อยู่ที่ 27.43%

4.อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (BK:IVL)) อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.55%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 37.00 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 45.25 บาท เพิ่มขึ้น 8.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น +22.29% เกินอัพไซด์ 3.86% (ราคาเป้าหมาย 43.50 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -35.48% ปี 63 อยู่ที่ -25.17% และ YTD อยู่ที่ 22.30%

5.ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (BK:KKP) อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.70%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 51.75 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 61.00 บาท เพิ่มขึ้น 9.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น +17.87% เหลืออัพไซด์ 6.55% (ราคาเป้าหมาย 65.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -0.38% ปี 63 อยู่ที่ -21.59% และ YTD อยู่ที่ 17.87%

6.ไทยออยล์ จำกัด (BK:TOP) อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.15%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 52.00 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 61.00 บาท เพิ่มขึ้น 9.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น +17.30% เหลืออัพไซด์ 9.83% (ราคาเป้าหมาย 67.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ 5.28% ปี 63 อยู่ที่ -25.45% และ YTD อยู่ที่ 17.31%

7.PTTEP (บมจ.ปตท. (BK:PTT) สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) อัตราเงินปันผลตอบแทน 5.26%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 98.25 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 113.50 บาท เพิ่มขึ้น 15.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น +15.52% เหลืออัพไซด์ 8.37% (ราคาเป้าหมาย 123.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ 9.69% ปี 63 อยู่ที่ -21.08% และ YTD อยู่ที่ 15.52%

8.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (BK:TISCO) อัตราเงินปันผลตอบแทน 6.49%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 88.50 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 97.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น +9.60% เหลืออัพไซด์ 7.21% (ราคาเป้าหมาย 104.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ 26.84% ปี 63 อยู่ที่ -10.83% และ YTD อยู่ที่ 9.60%

9.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (BK:PTTGC)อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.58%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 58.50 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 63.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น +7.69% เหลืออัพไซด์ 19.04% (ราคาเป้าหมาย 75.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -20.00% ปี 63 อยู่ที่ 2.63% และ YTD อยู่ที่ 7.69%

10.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (BK:BBL)อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.99%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 118.50 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 125.50 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น +5.90% เหลืออัพไซด์ 18.72% (ราคาเป้าหมาย 149.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -21.18% ปี 63 อยู่ที่ -25.94% และ YTD อยู่ที่ 5.91%

อย่างไรก็ตามทั้ง 10 ตัวในกลุ่ม SETHD มีอยู่ 8 ตัวที่ยังมีอัพไซด์ มีเพียง 2 ตัวที่ทะลุอัพไซด์ไปแล้วนั้นคือ SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) และ IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) นะคะ...วันนี้ไปล่ะค่ะ...บ๊ายยยย

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

เปิด 10 หุ้น SETHD ซิ่งแรงที่สุดในตาราง! 
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า
ส่อง 6 หุ้นโรงกลั่นทรงยังดีไหม? เปิดราคาสูงสุด-ต่ำสุดในรอบปี โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า - Sep 30, 2021

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปส่อง “หุ้นโรงกลั่น” ที่ช่วงหลังพุ่งแรงเหลือหลาย บางตัดบวก 5 วันติด ก่อนจะย่อลงมาจากราคาน้ำมันดิบลด...

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย จับตาประชุม ครม. ส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่ม... โดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - Sep 21, 2021

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ตลาดหุ้นภูมิภาคยังเผชิญความผันผวนจากการจับตาความเสี่ยงต่อการผิด นัดชำระหนี้ของ Evergrande โดยตลาดหุ้นฮ่องกงปรับลง 0.41% ขณะที่ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับลง -1.76%...

ณัฐชาต เมฆมาสิน
SET ช่วงเปิดตลาดวันนี้อาจมีการย่อตัวลงอีก โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Sep 21, 2021

Positive view on 70% debt ceiling ST: ประเมิน SET Index ช่วงเปิดตลาดวันนี้อาจมีการย่อตัวลงอีกบ้าง แต่มองเป็นจังหวะในการทยอยเพิ่มน่าหนักการลงทุนได้บ้างแล้ว...

เปิด 10 หุ้น SETHD ซิ่งแรงที่สุดในตาราง! 

แสดงความคิดเห็น

หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
ความคิดเห็น (2)
Phunnamphetch Samsen
Phunnamphetch Samsen Mar 29, 2021 13:42
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
คอมเม้นท์นี้ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
Ungkana Boonsombat
Ungkana Boonsombat Mar 29, 2021 11:00
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
คอมเม้นท์นี้ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
การปฏิเสธความรับผิด: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล