รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

Thomson Reuters US 10 Year Government Benchmark (TRXVUSGOV10U)

ดัชนีหุ้นโลก
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
573.860
0.000(0.00%)
ข้อมูลเรียลไทม์

ข้อมูลย้อนหลังของ ดัชนี Thomson Reuters US 10 Year Government Benchmark

กรอบเวลา
Daily
03/25/2024 - 04/25/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
573.860573.860573.860573.860+0.13%
573.860573.860573.860573.860+0.13%
573.141573.141573.141573.141+0.19%
573.141573.141573.141573.141+0.19%
572.038572.038572.038572.038-0.38%
572.038572.038572.038572.038-0.38%
574.213574.213574.213574.213+0.63%
574.213574.213574.213574.213+0.63%
570.599570.599570.599570.599-0.36%
570.599570.599570.599570.599-0.36%
572.681572.681572.681572.681-0.30%
572.681572.681572.681572.681-0.30%
574.379574.379574.379574.379-0.20%
574.379574.379574.379574.379-0.20%
575.527575.527575.527575.527-1.41%
575.527575.527575.527575.527-1.41%
583.771583.771583.771583.771+0.46%
583.771583.771583.771583.771+0.46%
581.091581.091581.091581.091-0.89%
581.091581.091581.091581.091-0.89%
586.336586.336586.336586.336+0.36%
586.336586.336586.336586.336+0.36%
584.217584.217584.217584.217+1.80%
584.217584.217584.217584.217+0.08%
583.778583.778583.778583.778-0.23%
585.112585.112585.112585.112-0.90%
590.451590.451590.451590.451-0.13%
591.226591.226591.226591.226+0.38%
589.013589.013589.013589.013+0.15%
588.107588.107588.107588.107-0.29%
สูงสุด:
591.226
% เปลี่ยน:
-2.705
ค่าเฉลี่ย:
579.046
ความแตกต่าง:
20.627
ต่ำสุด:
570.599
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย