FTSE Singapore (FTWISGPL)

สิงคโปร์
335.45
0.00(0.00%)
  • เปิดตลาด:
    335.45
  • ช่วงระยะของวัน:
    335.45 - 335.45
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    316.19 - 362.00

ภาพรวมของ FTSE Singapore

ปิดตลาดครั้งก่อน
339.34
ปริมาณการซื้อขาย
0
ช่วงระยะของวัน
335.45-335.45
เปิดตลาด
335.45
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
-
ช่วง 52 สัปดาห์
316.19-362
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
4.68%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร FTSE Singapore?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายขายทันทีขายทันทีซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อทันที