FTSE 350 Banks (FTNMX301010)

ลอนดอน
3,165.07
-56.63(-1.76%)
  • เปิดตลาด:
    3,221.70
  • ช่วงระยะของวัน:
    3,102.59 - 3,222.39
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    2,750.92 - 3,641.53

ข้อมูลย้อนหลังของ ดัชนี FTSE 350 Banks

กรอบเวลา:
รายวัน
3,165.073,221.703,221.703,102.59-1.76%
3,221.703,293.653,316.163,202.35-2.18%
3,293.653,342.173,359.823,281.05-1.45%
3,342.173,391.853,413.173,305.04-1.46%
3,391.853,366.583,427.743,366.58+0.75%
3,366.583,372.673,407.473,354.33-0.18%
3,372.673,311.853,382.933,311.85+1.84%
3,311.853,358.673,361.943,297.73-1.39%
3,358.673,400.263,403.973,348.79-1.22%
3,400.263,323.033,414.493,320.69+2.32%
3,323.033,292.613,343.743,288.80+0.92%
3,292.613,263.183,310.673,253.50+0.90%
3,263.183,330.593,330.593,245.62-2.02%
3,330.593,310.763,360.753,304.51+0.60%
3,310.763,316.413,316.413,260.92-0.17%
3,316.413,219.893,319.633,219.89+3.00%
3,219.893,279.663,283.233,211.75-1.82%
3,279.663,281.283,312.873,267.05-0.05%
3,281.283,252.123,342.003,252.12+0.90%
สูงสุด: 3,427.74ต่ำสุด: 3,102.59ความแตกต่าง: 325.15ค่าเฉลี่ย: 3,307.47% เปลี่ยน: -2.68