Vaalco Energy (EGY)

3.930
-0.190(-4.61%)
หลังเวลาทำการ
3.940
+0.010(+0.254%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    1,659,403
  • ช่วงระยะของวัน:
    3.930 - 4.150
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    2.680 - 8.770

ภาพรวมของ EGY

ปิดตลาดครั้งก่อน
4.12
ช่วงระยะของวัน
3.93-4.15
รายรับ
291.92M
เปิดตลาด
4.06
ช่วง 52 สัปดาห์
2.68-8.77
EPS
1.57
ปริมาณการซื้อขาย
1,659,403
มูลค่าตลาด
235.12M
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.13
(3.31%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,898,620
อัตราส่วน P/E
2.88
Beta
1.61
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
52.33%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
59,826,544
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
08 พ/ย/ 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Vaalco Energy?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท Vaalco Energy Inc

ประวัติบริษัท Vaalco Energy Inc

ราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย9.018 (+129.48% ขาขึ้น (upside))
สูงสุด10
ต่ำสุด8.0368
ราคา3.93
จำนวนของนักวิเคราะห์2
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ซื้อทันที
เป้าหมายราคารอบ 12 เดือนของนักวิเคราะห์

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขาย
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขาย