ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
3.30
-0.02(-0.60%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
3.303.34
ช่วง 52 สัปดาห์
3.203.60
เสนอซื้อ/เสนอขาย
3.30 / 3.32
ปิดตลาดครั้งก่อน
3.32
เปิดตลาด
3.32
ช่วงระยะของวัน
3.3-3.34
ช่วง 52 สัปดาห์
3.2-3.6
ปริมาณการซื้อขาย
2,329,400
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,569,721
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-8.29%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ประวัติบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า บริษัทฯ ดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ตั้งอยู่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติภายใต้ชื่อ TPIPL สถานีบริการน้ำมันจำหน่ายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้ารายย่อยในกรุงเทพและต่างจังหวัด

งบกำไรขาดทุน