ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSFm)

ไทย
0.01
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  0
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.01/0.02
 • ช่วงระยะของวัน:
  0.01 - 0.02
ผลลัพธ์กำไรที่คาดหวังสำหรับวันนี้

ภาพรวมของ TSFm

ปิดตลาดครั้งก่อน
0.01
ช่วงระยะของวัน
0.01-0.02
รายรับ
-
เปิดตลาด
0.01
ช่วง 52 สัปดาห์
0-0
EPS
0
ปริมาณการซื้อขาย
0
มูลค่าตลาด
69.08M
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
23,002,535
อัตราส่วน P/E
-
Beta
-
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
0%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
6,908,046,505
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
14 ส.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ทรีซิกตี้ไฟว์?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด

ประวัติบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด

อุตสาหกรรม
สื่อ
พนักงาน
47
ตลาด
ไทย
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0875010Y06

บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทยให้บริการสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ ให้บริการจับคู่ธุรกิจกับธุรกิจ (business-to-business), กิจการสาธารณะ (public affairs), บริหารจัดการปัญหาและวิกฤต ให้บริการคำปรึกษาเรื่องนโยบายการประชาสัมพันธ์สำหรับบริษัทที่จำหน่ายหุ่นเป็นครั้งแรก (IPO) และงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และยังให้บริการด้านสื่อสารองค์กร โปรแกรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์กับสื่อสารมวลชน การสื่อสารแบรนด์ การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการตลาด งานบรรณาธิการ และการวางแผนกิจกรรมเพื่อการตลาดและองค์กร บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ทีเอสเอฟ แมเนจเมนท์ จำกัด จัดการและให้คำแนะนำกับธุรกิจ และบริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ให้ข้อเสนอแนะและวางแผนกระบวนการโฆษณาสู่สาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
สรุป