ABO Group (ABO)

บรัสเซลล์
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
5.700
0.000
(0.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
5.700
5.750
ช่วง 52 สัปดาห์
4.700
6.100
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปิดตลาดครั้งก่อน
5.75
เปิดตลาด
5.75
ช่วงระยะของวัน
5.7-5.75
ช่วง 52 สัปดาห์
4.7-6.1
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
731
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
4.59%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
10,568,735
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ประวัติบริษัท ABO Group

ภาคส่วน
พลังงาน
พนักงาน
474