ธนพิริยะ (TNPm)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
3.800
+0.020
(+0.53%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
3.760
3.820
ช่วง 52 สัปดาห์
3.600
5.400
ปริมาณการซื้อขาย
120,800
ปิดตลาดครั้งก่อน
3.78
เปิดตลาด
3.78
ช่วงระยะของวัน
3.76-3.82
ช่วง 52 สัปดาห์
3.6-5.4
ปริมาณการซื้อขาย
120,800
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
402,784
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-25.49%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
800,000,000
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ประวัติบริษัท ธนพิริยะ จำกัด

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทฯ ทำธุรกิจค้าปลีก จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งรวมถึงอาหารสด ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตของบริษัทฯ เองภายใต้แบรนด์ ธนพิริยะ ผลิตภัณฑ์หลักนั้นประกอบด้วย สินค้าภายในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคล เครื่องดื่มและอาหารแห้ง เครื่องสำอาง และอาหารเสริม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ดูแลเด็ก ฯลฯ สำนักงานใหญ่และซูเปอร์มาร์เก็ตของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายทางภาคเหนือของประเทศไทย บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจค้าส่งผ่านศูนย์ข้อมูลลูกค้า (call center) สำหรับลูกค้าประเภทค้าส่งที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง