Teck Resources B (TECK)

นิวยอร์ก
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
39.99
-0.14(-0.35%)
ปิดตลาด
หลังเวลาทำการ
39.98-0.01(-0.03%)
ช่วงระยะของวัน
39.9042.02
ช่วง 52 สัปดาห์
28.1249.34
ปิดตลาดครั้งก่อน
40.13
เปิดตลาด
40.89
ช่วงระยะของวัน
39.9-42.02
ช่วง 52 สัปดาห์
28.12-49.34
ปริมาณการซื้อขาย
2,377,228
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
3,131,968
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
38.59%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
519,778,217
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

285.28
SYK
+0.29%
3.28
GPRO
-2.38%
6.090
SWN
+0.16%

งบกำไรขาดทุน