ซัสโก้ (SUSCO)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
3.700
-0.020
(-0.54%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
3.700
3.760
ช่วง 52 สัปดาห์
3.100
5.150
ปริมาณการซื้อขาย
1,033,700
ปิดตลาดครั้งก่อน
3.72
เปิดตลาด
3.74
ช่วงระยะของวัน
3.7-3.76
ช่วง 52 สัปดาห์
3.1-5.15
ปริมาณการซื้อขาย
1,033,700
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
8,307,037
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
10.12%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
999,990,056
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ข่าว ซัสโก้ จำกัด

บทวิเคราะห์ ซัสโก้ จำกัด

ประวัติบริษัท ซัสโก้ จำกัด

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ LPG และน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำหน่ายทั้งแบบเป็นผู้ขายส่งและขายปลีกภายใต้ยี่ห้อ SUSCO บริษัทฯ จำหน่ายน้ำมันให้กับผู้ผู้ใช้ผ่านสถานีบริการน้ำมัน และจำหน่ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และภาคบริการ รวมทั้งจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี และสงขลา

อุตสาหกรรม
แก๊สและน้ำมัน
ภาคส่วน
พลังงาน
พนักงาน
1172
ตลาด
ไทย