สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
4.02
-0.12(-2.90%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
3.984.10
ช่วง 52 สัปดาห์
3.808.80
เสนอซื้อ/เสนอขาย
3.98 / 4.02
ปิดตลาดครั้งก่อน
4.14
เปิดตลาด
4.1
ช่วงระยะของวัน
3.98-4.1
ช่วง 52 สัปดาห์
3.8-8.8
ปริมาณการซื้อขาย
207,100
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
327,205
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-5.48%
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน