สหไทย เทอร์มินอล (PORT)

2.120
0.000(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    77,000
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    2.100/2.120
  • ช่วงระยะของวัน:
    2.120 - 2.140

ราคาย้อนหลัง หุ้น PORT

กรอบเวลา:
รายวัน
2.1202.1202.1402.12077.00K0.00%
2.1202.1402.1402.100186.10K0.00%
2.1202.1002.1202.10054.10K+0.95%
2.1002.1002.1202.100101.60K0.00%
2.1002.1202.1202.100176.60K+0.96%
2.0802.1002.1202.080352.90K-0.95%
2.1002.1402.1402.100227.90K-0.94%
2.1202.0602.1602.0403.12M+2.91%
2.0602.0602.0602.000906.40K+0.98%
2.0402.0802.1002.000945.80K-0.97%
2.0602.0802.0802.060399.40K-0.96%
2.0802.1002.1202.060528.60K-0.95%
2.1002.1402.1402.080514.90K-1.87%
2.1402.1002.1402.100151.90K+1.90%
2.1002.1402.1402.100206.80K-0.94%
2.1202.1402.1402.100155.90K-0.93%
2.1402.1002.1402.100167.00K+1.90%
2.1002.0802.1002.060313.60K+0.96%
2.0802.1202.1202.060437.90K-1.89%
2.1202.1202.1202.10079.60K0.00%
2.1202.1002.1202.080222.10K+0.95%
2.1002.1402.1402.060442.30K-1.87%
2.1402.2002.2002.100176.40K0.00%
สูงสุด: 2.200ต่ำสุด: 2.000ความแตกต่าง: 0.200ค่าเฉลี่ย: 2.103% เปลี่ยน: -0.935