Petroleo Brasileiro Petrobras ADR (PBR)

15.34
-0.20(-1.29%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    28,129,180
  • ช่วงระยะของวัน:
    15.16 - 15.82
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    9.20 - 16.30
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ภาพรวมของ PBR

ปิดตลาดครั้งก่อน
15.54
ช่วงระยะของวัน
15.16-15.82
รายรับ
568.39B
เปิดตลาด
15.76
ช่วง 52 สัปดาห์
9.2-16.3
EPS
12.38
ปริมาณการซื้อขาย
28,129,180
มูลค่าตลาด
99.15B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
6.1983
(39.89%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
29,783,188
อัตราส่วน P/E
2.82
Beta
1.36
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
39.62%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
13,044,201,261
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
02 พ.ย. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Petroleo Brasileiro Petrobras ADR?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ข่าว Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

บทวิเคราะห์ Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

ประวัติบริษัท Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

ประวัติบริษัท Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

ภาคส่วน
พลังงาน
พนักงาน
45532
ตลาด
บราซิล

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ซื้อทันทีซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายทันทีขายทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
สรุปขายขายขายซื้อทันทีซื้อทันที