โอเอชทีแอล (OHTL)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
468.00
0.00(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า

ราคาย้อนหลัง หุ้น OHTL

กรอบเวลา
Daily
09/14/2023 - 11/30/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
468.00468.00468.00468.000.10K0.00%
468.00468.00468.00468.000.10K0.00%
468.00468.00468.00468.000.50K0.00%
468.00468.00468.00468.000.50K0.00%
468.00468.00468.00468.000.10K+0.43%
468.00468.00468.00468.000.10K+0.43%
466.00466.00466.00466.001.00K0.00%
466.00466.00466.00466.001.00K0.00%
466.00466.00466.00466.000.30K0.00%
466.00466.00466.00466.000.30K0.00%
466.00456.00466.00456.000.20K+2.64%
466.00456.00466.00456.000.20K+2.64%
454.00452.00454.00450.001.30K-1.30%
454.00452.00454.00450.001.30K-1.30%
460.00462.00462.00460.000.20K-3.77%
478.00468.00478.00468.000.40K-0.42%
480.00480.00480.00480.000.10K+2.56%
468.00470.00470.00468.000.20K-0.85%
472.00474.00476.00472.002.50K-2.07%
482.00482.00482.00482.000.10K+2.55%
470.00470.00470.00470.000.10K0.00%
470.00474.00474.00470.000.30K-1.67%
478.00478.00478.00478.002.00K-3.24%
494.00494.00494.00494.000.10K-0.40%
496.00476.00496.00476.000.20K+3.77%
478.00478.00478.00478.001.50K-0.42%
480.00484.00484.00480.001.20K0.00%
480.00492.00492.00480.001.80K-4.00%
500.00486.00500.00486.000.70K+0.81%
496.00498.00498.00496.000.80K+5.98%
สูงสุด
500.00
% เปลี่ยน
1.74
ค่าเฉลี่ย
473.13
ความแตกต่าง
50.00
ต่ำสุด
450.00