NRG (NRG)

42.60
+0.35(+0.83%)
หลังเวลาทำการ
42.87
+0.27(+0.63%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    2,934,070
  • ช่วงระยะของวัน:
    42.22 - 43.13
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    34.70 - 47.82

ภาพรวมของ NRG

ปิดตลาดครั้งก่อน
42.25
ช่วงระยะของวัน
42.22-43.13
รายรับ
26.79B
เปิดตลาด
42.22
ช่วง 52 สัปดาห์
34.7-47.82
EPS
14.19
ปริมาณการซื้อขาย
2,934,070
มูลค่าตลาด
10.02B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
1.40
(3.29%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
3,659,368
อัตราส่วน P/E
2.94
Beta
0.871
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-1.11%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
235,147,142
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
09 พ.ย. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร NRG?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ข่าว NRG Energy Inc

บทวิเคราะห์ NRG Energy Inc

ประวัติบริษัท NRG Energy Inc

ประวัติบริษัท NRG Energy Inc

พนักงาน
6635

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อซื้อซื้อซื้อทันทีซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
สรุปถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที