บริษัทนำสินประกันภัย (NSI)

ไทย
179.00
+5.50(+3.17%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  29,900
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  178.00/180.00
 • ช่วงระยะของวัน:
  172.50 - 181.00

ภาพรวมของ NSI

ปิดตลาดครั้งก่อน
173.5
ช่วงระยะของวัน
172.5-181
รายรับ
2.59B
เปิดตลาด
174
ช่วง 52 สัปดาห์
78.75-186
EPS
9.08
ปริมาณการซื้อขาย
29,900
มูลค่าตลาด
2.49B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
7.00
(3.91%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
80,648
อัตราส่วน P/E
16.19
Beta
0.654
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
127.3%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
13,900,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร บริษัทนำสินประกันภัย?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

บทวิเคราะห์ บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด

ประวัติบริษัท บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด

ประวัติบริษัท บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด

อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
478
ตลาด
ไทย
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0464010006

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการรับประกันวินาศภัย บริษัทฯ ประกอบกิจการในสองประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจประกันภัยรถยนต์สำหรับการประกันภัยทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ ซึ่งคุ้มครองความสูญเสียและความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินและการบาดเจ็บทางร่างกายของทั้งผู้เอาประกันและบุคคลภายนอก และธุรกิจการประกันภัยอื่น ๆ ประกอบด้วย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง ตลอดจนการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อาทิ การโจรกรรม ความรับผิดต่อสาธารณะ งานตามสัญญา และประกันภัยให้ความคุ้มครองแก่ผู้เล่นกอล์ฟ ลูกค้าประกอบด้วย บุคคลธรรมดา บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน บริษัทฯ ยังให้บริการรับประกันภัยต่อแก่บริษัทประกันอื่น ๆ อีกด้วย บริษัทให้บริการประกันภัยผ่านการขายโดยตัวแทน และ นายหน้า ตลอดจนการขายตรง

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อซื้อซื้อซื้อทันทีซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
สรุปถือหุ้นไว้ซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที