Naeem Holding (NAHO)

อียิปต์
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
0.125
0.000
(0.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
0.125
0.125
ช่วง 52 สัปดาห์
0.120
0.197
ปริมาณการซื้อขาย
0
เสนอซื้อ/เสนอขาย
0.124 / 0.127
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.127
เปิดตลาด
0.125
ช่วงระยะของวัน
0.125-0.125
ช่วง 52 สัปดาห์
0.12-0.197
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
51,256
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-36.87%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
377,856,886
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท Naeem Holding

ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0