บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี (MFC)

ไทย
26.25
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  7,300
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  26.00/26.50
 • ช่วงระยะของวัน:
  26.25 - 26.50
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0237010Z08

ภาพรวมของ MFC

ปิดตลาดครั้งก่อน
26.25
ช่วงระยะของวัน
26.25-26.5
รายรับ
1.92B
เปิดตลาด
26.5
ช่วง 52 สัปดาห์
14.6-27.5
EPS
2.38
ปริมาณการซื้อขาย
7,300
มูลค่าตลาด
3.3B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
1.10
(4.19%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
56,560
อัตราส่วน P/E
11.03
Beta
0.44
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
78.57%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
125,615,708
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

อุตสาหกรรม
ตลาดทุน
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้านบริหารกองทุน ธุรกรรมหลักของบริษัทคือ การนำเงินออมจากประชาชนทั่วไปเพื่อไปพัฒนาตลาดทุน ใบอนุญาตของบริษัทฯ ให้ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ นั้นประกอบด้วย การบริหารกองทุนรวม การบริหารกองทุนส่วนบุคคล และธุรกิจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ผลิตภัณ์ของบริษัทฯ นั้นได้แก่ กองทุนรวมอาทิ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินไทย, กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนผสมแบบยืดหยุ่น, กองทุนหุ้น, กองทุนรวมเพื่อประหยัดเงิน และกองทุนเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจัดตั้งโดยนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อส่งเสริมการออมเงินสำหรับลูกจ้างซึ่งยินยอมให้นักลงทุนได้จัดสรรการลงทุนของตนอย่างเป็นเอกเทศ และให้การรับประกันความปลอดภัยในอนาคตสำหรับสมาชิกกองทุนและครอบครัว และผลิตภัณฑ์ประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายทันทีซื้อซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อซื้อซื้อขายทันทีซื้อทันที
สรุปถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ซื้อทันที
  การปฏิเสธความรับผิด:Fusion Media ต้องการให้คุณระลึกไว้ว่าข้อมูลที่มีในเว็บนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงเสมอไป สำหรับการลงทุนแบบ CFD (หุ้น, ดัชนี, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) เงินดิจิตอลและราคาในตลาดฟอเร็กซ์ทั้งหมดไม่ได้รับข้อมูลโดยจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ๆ แต่เป็นข้อมูลที่ได้จาก market makers ต่าง ๆ และดังนั้นราคาอาจไม่เที่ยงตรงและอาจต่างจากราคาตลาดแท้จริงซึ่งหมายความว่าราคานั้นอาจจะเป็นแค่ค่าชี้แสดงและไม่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เพื่อการเทรด ดังนั้นบริษัท Fusion Media จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับการขาดทุนในการเทรดที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณอันป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลนี้
  Fusion Media หรือใครคนใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Fusion Media จะไม่รับผิดชอบในการขาดทุนหรือความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลที่นำเสนอไว้ในเว็บไซต์นี้ที่รวมถึงข้อมูล การเสนอซื้อเสนอขาย กราฟ และ สัญญาณการซื้อ/ขาย โปรดตระหนักถึงความเสี่ยงและต้นทุนเกี่ยวกับการเทรดในตลาดการเงินซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
  เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย