บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี (MFC)

ไทย
22.30
+0.10(+0.45%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  46,500
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  22.20/22.30
 • ช่วงระยะของวัน:
  22.20 - 22.30
ปริมาณซื้อขายที่ผิดปกติสำหรับวันนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี มีค่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (หรือมากกว่า) ของค่าเฉลี่ยประจำวันของหุ้นที่เทรดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายสูงจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มใหม่ ๆ และความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีมากขึ้น

1 / 2

ภาพรวมของ MFC

ปิดตลาดครั้งก่อน
22.2
ช่วงระยะของวัน
22.2-22.3
รายรับ
1.26B
เปิดตลาด
22.2
ช่วง 52 สัปดาห์
21.7-29.25
EPS
2.07
ปริมาณการซื้อขาย
46,500
มูลค่าตลาด
2.8B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
2.15
(9.64%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
20,903
อัตราส่วน P/E
10.75
Beta
0.333
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
1.37%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
125,615,708
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

ประวัติบริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

อุตสาหกรรม
ตลาดทุน
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0237010Z08

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้านบริหารกองทุน ธุรกรรมหลักของบริษัทคือ การนำเงินออมจากประชาชนทั่วไปเพื่อไปพัฒนาตลาดทุน ใบอนุญาตของบริษัทฯ ให้ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ นั้นประกอบด้วย การบริหารกองทุนรวม การบริหารกองทุนส่วนบุคคล และธุรกิจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ผลิตภัณ์ของบริษัทฯ นั้นได้แก่ กองทุนรวมอาทิ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินไทย, กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนผสมแบบยืดหยุ่น, กองทุนหุ้น, กองทุนรวมเพื่อประหยัดเงิน และกองทุนเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจัดตั้งโดยนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อส่งเสริมการออมเงินสำหรับลูกจ้างซึ่งยินยอมให้นักลงทุนได้จัดสรรการลงทุนของตนอย่างเป็นเอกเทศ และให้การรับประกันความปลอดภัยในอนาคตสำหรับสมาชิกกองทุนและครอบครัว และผลิตภัณฑ์ประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อทันทีซื้อถือหุ้นไว้ขายซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันทีขาย
สรุปซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อขายทันทีถือหุ้นไว้