แม็คกรุ๊ป (MC)

9.55
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    268,800
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    9.50/9.55
  • ช่วงระยะของวัน:
    9.45 - 9.60
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ราคาย้อนหลัง หุ้น MC

กรอบเวลา:
รายวัน
9.559.609.609.45268.80K0.00%
9.559.609.609.50219.90K-0.52%
9.609.609.659.55245.10K-0.52%
9.659.659.659.60125.40K+0.52%
9.609.609.609.50148.70K0.00%
9.609.609.609.55147.00K0.00%
9.609.559.659.50167.30K+0.52%
9.559.809.809.45720.20K-0.52%
9.609.459.609.45633.00K+1.59%
9.459.409.459.35657.50K0.00%
9.459.459.459.4083.30K0.00%
9.459.459.509.40448.50K+0.53%
9.409.359.409.35227.30K+0.53%
9.359.309.359.25225.80K+0.54%
9.309.309.409.30131.10K0.00%
9.309.309.359.25234.10K0.00%
9.309.209.359.20201.20K+1.09%
9.209.359.359.10364.30K-2.13%
9.409.359.459.30196.30K0.00%
9.409.309.409.25314.80K+1.08%
สูงสุด: 9.80ต่ำสุด: 9.10ความแตกต่าง: 0.70ค่าเฉลี่ย: 9.47% เปลี่ยน: 2.69